O mnie

Dorota Tobiszowska

Kobieta Pełna Energii

Ślązaczka, prawnik w wykształcenia. Praktycznie całe życie zawodowe związała z górnictwem. Zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Członek Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy, w ramach którego działa Biuro Porad Obywatelskich, gdzie udzielane są darmowe porady prawne. Radna drugiej kadencji Rady Miasta Ruda Śląska. W poprzedniej kadencji przewodnicząca Komisji Prawa i Samorządności, obecnie jest członkiem pięciu Komisji. W tym przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zaangażowana w pomoc dla lokalnej społeczności, bierze udział w mediacjach i rozwiązywaniu sporów międzyludzkich. Jest członkiem Powiatowej Rady Pracy oraz Komitetu Rewitalizacji. Organizator turystyki PTTK, wieloletni wychowawca na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży. W przeszłości animator Ruchu Światło Życie.

Wieloletnia praca w górnictwie, Radzie Miasta i Organizacji Pozarządowej pozwala szeroko patrzeć na problemy i kwestie sporne w regionie. Ze względu na fakt, że wiele spraw nie sposób rozwiązać na szczeblu samorządowym, zdecydowałam się kandydować na Senatora RP. Tematy związane z transformacją naszego górniczego regionu, które można zdecydowanie postrzegać jako szansa rozwoju dla naszego województwa, oczekują na wsparcie posłów i senatorów ze Śląska, którzy będą mogli wpływać na tworzenie ogólnopolskich rozwiązań ma rzecz mieszkańców naszego regionu sle i całego kraju.

signature
img