Program

Dorota Tobiszowska

Program Wyborczy

Do Senatu kandyduję z konkretnym programem opartym na bardzo ważnych dokumentach. Są to „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” oraz „Program dla Śląska”. „Program dla Śląska” jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Śląsk jest uznany w SOR za jeden z kluczowych obszarów interwencji z poziomu krajowego. Program dla Śląska obejmuje ponad 70 przedsięwzięć w różnych dziedzinach, które mają być dla Śląska bodźcem rozwojowym. Ten Program ma na celu doprowadzenie w perspektywie długoterminowej do zmiany profilu regionu i zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki nowymi przedsięwzięciami. Dzięki „Programowi dla Śląska”, który zapewnia rządowe wsparcie dla naszego województwa w wysokości ponad 55 mld zł, możemy liczyć na szybki rozwój Śląska. Ważnymi elementami tego programu są środki przeznaczone na ochronę środowiska. Program „Infrastruktura i Środowisko”, to 1 mld zł na termomodernizacje zasobów komunalnych miast. Tu zachęcam spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz samorządy m.in. Chorzowa do korzystania z tych środków.

Ważnym elementem rozwoju jest również Fundusz Dróg Samorządowych. Środki przekazane powiatom i gminom pomogą samorządom na szybsze rozwiązywanie przynajmniej części problemów związanych z transportem. Już niedługo wielu mieszkańców odczuje dużo lepszy standard poruszania się po lokalnych drogach. Nie zapominamy również o uruchomieniu wielu połączeń PKS w mniejszych miejscowościach. Podstawą jest rozwój średnich i małych przedsiębiorstw oraz powstawanie start-up’ów nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Śląsk to przyjazne miejsce dla przedsiębiorców, w którym znajdą dobrze przygotowanych i wyszkolonych pracowników i kadry. Angażuję się w rewitalizację terenów pogórniczych, będąc w Komitecie Rewitalizacji w Rudzie Śląskiej. Staram się by tereny po kopalniach oraz obszary, na których działalność górnicza odcisnęła swoje piętno, doprowadzić do stanu, by samorządy mogły korzystać w przyszłości w sposób racjonalny z pożytkiem dla lokalnej społeczności. Bardzo boli mnie sytuacja Świętochłowic, gdzie występują ogromne problemy finansowe. Niezrealizowane obietnice dotyczące rewitalizacji Stawu Kalina, remontu stadionu oraz duża degradacja Centrum, dzielnicy Lipiny oraz Chropaczów powodują, że chcę wspierać wszelkie działania, by w przyszłości Świętochłowice odzyskało należne miejsce w naszej aglomeracji. Dla mnie bardzo istotnym elementem wspierania działań na rzecz mieszkańców, to ochrona Parku Śląskiego przed wycinką drzew i zagospodarowaniem tego wyjątkowego terenu przez deweloperkę. Dlatego też ważne jest aby powstał Park Kulturowy na jego terenie. Park Śląski powinien być chroniony w sposób szczególny, bo to dobro nie tylko mieszkańców Chorzowa, Katowic czy Siemianowic, ale mieszkańców całej aglomeracji. To główne założenia mojej pracy w Senacie na rzecz mieszkańców naszej małej ojczyzny.