Polityka Krajowa Posiedzenia Komisji

16. posiedzenie plenarne Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Po Komisjach przyszedł czas na 16. posiedzenie plenarne

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

X Kadencji.

Porządek obrad:
📍Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.
druk senacki nr 209
📍Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno- gospodarczym skutkom COVID-19.
📍Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
📍Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
📍Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.
📍Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
📍Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
📍Ustawa o Funduszu Medycznym.
📍Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.
📍Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych
📍Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku.
📍Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r.
📍Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
📍Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji.