Polityka Krajowa Posiedzenia Senatu

17. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Senat w dniu 27 października 2020 r. wprowadził poprawki (41) do ustawy

2.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 27 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

3.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Senat w dniu 27 października 2020 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy

4.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów

Senat w dniu 28 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów

5.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Senat w dniu 28 października 2020 r. wprowadził poprawki (118) do ustawy

6.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 28 października 2020 r. zapoznał się z Informacją

7.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 28 października 2020 r. zapoznał się z Informacją

8.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

Senat w dniu 28 października 2020 r. odrzucił projekt uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich i zakończył postępowanie w tej sprawie

9.

Zmiany w składzie komisji senackiej

Senat w dniu 28 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackiej