Posiedzenia Senatu

23. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu

Senat w dniu 14 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu

2.

Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 marca 2021 r. bez poprawek

3.

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy

4.

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy

5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 marca 2021 r. bez poprawek 

6.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Senat w dniu 14 kwietnia 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy

7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 marca 2021 r. bez poprawek.

8.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020.

Senat w dniu 14 kwietnia 2021 r. zapoznał się z Informacją

9.

Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

Senat w dniu 14 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę wyrażającą uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

10.

Informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Generation EU)

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. zapoznał się z Informacją.

11.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 14 kwietnia 2021 r. zapoznał się z Informacją

12.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.