Posiedzenia Senatu

25. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy         

2.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

W dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym – projekt ustawy został odesłany do komisji

3.

Informacja Prezesa Rady Ministrów o działaniach rządu RP w sprawie sytuacji na Białorusi, w tym represji wobec mniejszości polskiej

Senat w dniu 10 czerwca 2021 r. zapoznał się z Informacją