Posiedzenia Senatu

29. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Senat w dniu 9 września 2021 r. podjął uchwałę upamiętniającą ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

2.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Senat w dniu 9 września 2021 r. odrzucił ustawę

3.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 9 września 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy

4.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Senat w dniu 9 września 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy

5.

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 września 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy

6.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 września 2021 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy

7.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 września 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy

8.

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Senat w dniu 10 września 2021 r. podjął uchwałę w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

9.

Drugie czytanie projektu uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego

Senat w dniu 10 września 2021 r. podjął uchwałę ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego