Posiedzenia Senatu

31. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

2.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.

3.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy.

4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Senat w dniu 8 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 września 2021 r. bez poprawek.

więcej informacji o punkcie

5.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. odrzucił ustawę.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

8.

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

9.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy

10.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 października 2021 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.

11.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej

Senat w dniu 8 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 września 2021 r. bez poprawek.

12.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Senat w dniu 8 października 2021 r. odrzucił ustawę.

13.

Ustawa o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

Senat w dniu 8 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 września 2021 r. bez poprawek.

14.

Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Funduszu Sprawiedliwości

Senat w dniu 8 października 2021 r. zapoznał się z Informacją

15.

Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Senat w dniu 8 października 2021 r. podjął rezolucję o miejscu Polski w Unii Europejskiej.