Posiedzenia Senatu

33. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego

2.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka

3.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. przyjął ustawę z dnia 29 października 2021 r. bez poprawek

4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy

5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. odrzucił ustawę z dnia 29 października 2021 r.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. odrzucił ustawę z dnia 29 października 2021 r.

7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

8.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

9.

Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (43) do ustawy

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

11.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy

12.

Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy

13.

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. przyjął ustawę z dnia 29 października 2021 r. bez poprawek

14.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy

15.

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy

16.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy

17.

Ustawa o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził poprawki (26) do ustawy

więcej informacji o punkcie

18.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

19.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza

20.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Brunona Schulza

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 Rokiem Brunona Schulza

21.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Botaniki

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2022 Rokiem Botaniki

22.

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. bez poprawek

23.

Ustawa o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. bez poprawek

24.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

Senat w dniu 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia