Posiedzenia Senatu

35. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa budżetowa na rok 2022

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. wprowadził poprawki do ustawy.

2.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. odrzucił ustawę

3.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2021 r. bez poprawek.

4.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. wprowadził poprawki do ustawy

6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

7.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

9.

Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

10.

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej i wybrał pana Ludwika Koteckiego oraz pana Przemysława Litwiniuka na członków Rady Polityki Pieniężnej

11.

Wybór Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych i wybrał na Przewodniczącego Pana Senatora Marcina Bosackiego.