Posiedzenia Senatu

36. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy

2.

Ustawa o dokumentach paszportowych

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy

3.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. wprowadził poprawki (31) do ustawy    

4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. bez poprawek

5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy

6.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. bez poprawek

7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. odrzucił ustawę

8.

Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. odrzucił ustawę

9.

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 stycznia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. bez poprawek

10.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy

Senat w dniu 4 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wsparcia Ukrainy

11.

Ustawa o zmianie ustaw – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 4 lutego 2022 r. przyjął ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. bez poprawek

12.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 lutego 2022 r. odrzucił ustawę