Posiedzenia Senatu

38. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy

Senat w dniu 9 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy

2.

Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego

Senat w dniu 9 marca 2022 r. podjął uchwałę w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego

3.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

Senat w dniu 9 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

4.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Senat w dniu 11 marca 2022 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Senat w dniu 11 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. bez poprawek.

6.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 marca 2022 r. odrzucił ustawę.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Senat w dniu 11 marca 2022 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

8.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 marca 2022 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.

9.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. bez poprawek.

10.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Senat w dniu 11 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. bez poprawek.

11.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.

Senat w dniu 11 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. bez poprawek.

12.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Senat w dniu 11 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. bez poprawek.

13.

Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

Senat w dniu 11 marca 2022 r. odrzucił projekt uchwały i tym samym zakończył postepowanie w tej sprawie.

14.

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Senat w dniu 10 marca 2022 r. podjął uchwałę z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

15.

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Senat w dniu 11 marca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. bez poprawek.

16.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Senat w dniu 11 marca 2022 r. wprowadził poprawki (60) do ustawy