Posiedzenia Senatu

40. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawkę do ustawy.

2.

Odwołanie i wybór Marszałka Senatu

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. nie podjął uchwały w tej sprawie i nie odwołał senatora Tomasza Grodzkiego z funkcji Marszałka Senatu oraz nie wybrał senatora Marka Pęka do pełnienia tej funkcji.

3.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy.

4.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. przyjął ustawę z dnia 8 kwietnia 2022 r. bez poprawek.

5.

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (50) do ustawy.

6.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Senat w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy