Posiedzenia Senatu

42. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Senat w dniu 18 maja 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek

2.

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 maja 2022 r. odrzucił ustawę

3.

Ustawa o Akademii Kopernikańskiej

Senat w dniu 18 maja 2022 r. odrzucił ustawę.

4.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich

Senat w dniu 18 maja 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 maja 2022 r. odrzucił ustawę.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 maja 2022 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Senat w dniu 18 maja 2022 r. przyjął ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. bez poprawek

8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Senat w dniu 18 maja 2022 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.

9.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 maja 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek.

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 18 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze

Senat w dniu 18 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze.

13.

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Magdaleny Kochan

Senat w dniu 18 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Magdaleny Kochan.

14.

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego

Senat w dniu 18 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego.

15.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat możliwości uruchomienia środków dla Rzeczypospolitej Polskiej z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności