Posiedzenia Senatu

44. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 czerwca 2022 r. wprowadził poprawkę do ustawy.

2.

Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Senat w dniu 8 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.

3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy.

4.

Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 26 maja 2022 r. bez poprawek.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (22) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek.

8.

Ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 26 maja 2022 r. bez poprawek.

9.

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek.

10.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. odrzucił ustawę. 1.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek.

12.

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 26 maja 2022 r. bez poprawek.

13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

14.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.