Posiedzenia Senatu

45. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę

Senat w dniu 29 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę.

2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.     

3.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.

4.

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach publicznych

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 23 czerwca 2022 r. bez poprawek.

5.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (43) do ustawy.

6.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.

8.

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. odrzucił ustawę.

9.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. bez poprawek.

10.

Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.

11.

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. bez poprawek.

12.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku

Punkt został rozpatrzony

13.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A.

14.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

15.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. przyjął ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. bez poprawek.

16.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

17.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 czerwca 2022 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.