Posiedzenia Senatu

48. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Senat w dniu 8 września 2022 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy

2.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze

Senat w dniu 8 września 2022 r. podjął uchwałę w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze

3.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Senat w dniu 8 września 2022 r. wprowadził poprawki (46) do ustawy

4.

Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej

Senat w dniu 7 września 2022 r. podjął uchwałę w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej i powołał Joannę Bożenę Tyrowicz w skład Rady

5.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 września 2022 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy

6.

Drugie czytanie projektu ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022

Senat w dniu 8 września 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022

7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Senat w dniu 8 września 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 8 września 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

9.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech

Senat w dniu 8 września 2022 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech