Posiedzenia Senatu

49. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Senat w dniu 27 września 2022 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2022 r. bez poprawek

2.

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 27 września 2022 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy