Posiedzenia Senatu

52. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin.

2.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Jana Matejki

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Jana Matejki.

3.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej.

4.

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2022 r. bez poprawek.

6.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2022 r. bez poprawek.

8.

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.

9.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2022 r. bez poprawek.

10.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2022 r. bez poprawek.

11.

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. wprowadził poprawki (54) do ustawy.

12.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. odrzucił ustawę.

13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

14.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. przyjął ustawę z dnia 4 listopada 2022 r. bez poprawek.

15.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2022 r. (przewodnictwo Francji w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. zapoznał się z Informacją.

16.

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r

Senat w dniu 16 listopada 2022 r. zapoznał się z Informacją.