Posiedzenia Senatu

53. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Przemówienie Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

2.

Przemówienia zaproszonych gości

3.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP

Senat w dniu 28 listopada 2022 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP.