Posiedzenia Senatu

54. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego

Senat w dniu 29 listopada 2022 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.

2.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Włodzimierza Przerwy-Tetmajera

Senat w dniu 29 listopada 2022 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Włodzimierza Przerwy-Tetmajera.

3.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 listopada 2022 r. odrzucił ustawę.

Druki sejmowe: 458,  do druku 458,  2710,  do druku 2710,  do druku 2710,  do druku 2710, 

4.

Ustawa o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 listopada 2022 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.

5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Senat w dniu 30 listopada 2022 r. odrzucił ustawę.

6.

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych

Senat w dniu 30 listopada 2022 r. przyjął ustawę z dnia 4 listopada 2022 r. bez poprawek.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 listopada 2022 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.

8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Senat w dniu 30 listopada 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

9.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023

Senat w dniu 30 listopada 2022 r. wprowadził poprawki do ustawy.

więcej informacji o punkcie

10.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2021

Senat w dniach 29 i 30 listopada 2022 r. zapoznał się z Informacją.