Posiedzenia Senatu

56. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa budżetowa na rok 2023

Senat w dniu 12 stycznia 2023 r. wprowadził poprawki (77) do ustawy.

2.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 stycznia 2023 r. wprowadził poprawki (30) do ustawy.

3.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Senat w dniu 12 stycznia 2023 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2022 r. bez poprawek.

4.

Ustawa o fundacji rodzinnej

Senat w dniu 12 stycznia 2023 r. wprowadził poprawki (71) do ustawy.

5.

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Senat w dniu 12 stycznia 2023 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. bez poprawek.

6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 12 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

7.

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw.

8.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat prawidłowości procesu negocjacji, zmian warunków i ostatecznego kształtu połączenia PKN Orlen S.A. i Lotos S.A., wraz ze sprzedażą dotychczasowych składników majątkowych obu spółek ze szczególnym uwzględnieniem kryterium legalności i gospodarności przeprowadzenia wyżej wymienionych działań

Senat w dniu 12 stycznia 2023 r. zapoznał się z informacją

9.

Zmiany w składzie komisji senackiej

Senat w dniu 12 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.