Posiedzenia Senatu

58. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie: projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Senat w dniu 8 lutego 2023 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

2.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 450. rocznicy uchwalenia konfederacji warszawskiej

Senat w dniu 8 lutego 2023 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 450. rocznicy uchwalenia konfederacji warszawskiej.

3.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 8 lutego 2023 r. wprowadził poprawki (46) do ustawy.

4.

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 lutego 2023 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.

5.

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027

Senat w dniu 9 lutego 2023 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. bez poprawek.

6.

Ustawa o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych

Senat w dniu 9 lutego 2023 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

Senat w dniu 9 lutego 2023 r. wprowadził poprawkę do ustawy.

8.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Senat w dniu 9 lutego 2023 r. przyjął ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. bez poprawek.

9.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 9 lutego 2023 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.

10.

Ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Senat w dniu 9 lutego 2023 r. wprowadził poprawki (28) do ustawy.

11.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie dnia 8 października 2013 r., podpisanego w Londynie dnia 19 maja 2022 r.

Senat w dniu 9 lutego 2023 r. przyjął ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. bez poprawek.

12.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę

Senat w dniu 9 lutego 2023 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. bez poprawek.