Posiedzenia Senatu

59. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę

Senat w dniu 21 lutego 2023 r. podjął uchwałę w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę.

2.

Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Senat w dniu 22 lutego 2023 r. przyjął ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. bez poprawek.

3.

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 lutego 2023 r. wprowadził poprawki (26) do ustawy.

4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 lutego 2023 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. bez poprawek.

5.

Ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych

Senat w dniu 22 lutego 2023 r. odrzucił ustawę.

6.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 lutego 2023 r. odrzucił ustawę.

7.

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 lutego 2023 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.

8.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 22 lutego 2023 r. wprowadził poprawki (44) do ustawy.

9.

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej

Senat w dniu 22 lutego 2023 r. wprowadził poprawki (50) do ustawy.

10.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 22 lutego 2023 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.