Posiedzenia Senatu

61. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia

Senat w dniu 30 marca 2023 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy

2.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 marca 2023 r. wprowadził poprawki (39) do ustawy

3.

Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 marca 2023 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

4.

Ustawa o aplikacji mObywatel

Senat w dniu 30 marca 2023 r. wprowadził poprawki (41) do ustawy

5.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 marca 2023 r. odrzucił ustawę

6.

Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Senat w dniu 30 marca 2023 r. odrzucił ustawęA   

7.

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Senat w dniu 30 marca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 9 marca 2023 r. bez poprawek

8.

Ustawa o wykonaniu Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w zakresie współpracy w sprawach karnych

Senat w dniu 30 marca 2023 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy

9.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 marca 2023 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

10.

Ustawa o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej

Senat w dniu 30 marca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 9 marca 2023 r. bez poprawek

11.

Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Senat w dniu 30 marca 2023 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

12.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Senat w dniu 30 marca 2023 r. odrzucił ustawę

13.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 marca 2023 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

14.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.

Senat w dniu 30 marca 2023 r. przyjął ustawę z dnia 9 marca 2023 r. bez poprawek

15.

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Szare Szeregi w 80. rocznicę Akcji pod Arsenałem

Senat w dniu 30 marca 2023 r. podjął uchwałę upamiętniającą Szare Szeregi w 80. rocznicę Akcji pod Arsenałem

16.

Drugie czytanie projektu uchwały potępiającej nielegalne deportacje dzieci ukraińskich do Rosji

Senat w dniu 30 marca 2023 r. podjął uchwałę potępiającą nielegalne deportacje dzieci ukraińskich do Rosji

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 marca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/tematy,594,1.html