Posiedzenia Senatu

62. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego

Senat w dniu 10 maja 2023 r. podjął uchwałę w 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego.

2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 maja 2023 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy

3.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących

Senat w dniu 11 maja 2023 r. odrzucił ustawę

4.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Senat w dniu 11 maja 2023 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy

5.

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

Senat w dniu 11 maja 2023 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 maja 2023 r. przyjął ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. bez poprawek

7.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 maja 2023 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy

8.

Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Senat w dniu 11 maja 2023 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy

9.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Senat w dniu 11 maja 2023 r. przyjął ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. bez poprawek

10.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 maja 2023 r. odrzucił ustawę

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Senat w dniu 11 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

12.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO

Senat w dniu 11 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO

13.

Drugie czytanie: projektu uchwały w sprawie szacunku dla dzieła św. Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata, projektu uchwały w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

Senat w dniu 11 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wkładu Papieża Jana Pawła II w dzieje Polski, Europy i świata – w 103. rocznicę Jego urodzin

14.

Ustawa o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 maja 2023 r. odrzucił ustawę

15.

Ustawa o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 11 maja 2023 r. przyjął ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. bez poprawek

16.

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007─2022

Senat w dniu 11 maja 2023 r. odrzucił ustawę

17.

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Senat w dniu 11 maja 2023 r. przyjął ustawę z dnia 9 maja 2023 r. bez poprawek

18.

Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Senat w dniu 11 maja 2023 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy

19.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym

Senat w dniu 11 maja 2023 r. przyjął ustawę z dnia 9 maja 2023 r. bez poprawek

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/