Posiedzenia Senatu

67. posiedzenie Senatu RP X kadencji

1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 40. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

Senat w dniu 7 września 2023 r. podjął uchwałę w sprawie 40. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla.

2.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej

Senat w dniu 7 września 2023 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

3.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Wincentego Witosa

Senat w dniu 7 września 2023 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Wincentego Witosa.

4.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego

Senat w dniu 7 września 2023 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego.

5.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza

Senat w dniu 7 września 2023 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza.

6.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza

Senat w dniu 7 września 2023 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza.

7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Senat w dniu 7 września 2023 r. odrzucił ustawę.

8.

Ustawa o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

Senat w dniu 7 września 2023 r. odrzucił ustawę.

9.

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Senat w dniu 7 września 2023 r. odrzucił ustawę.

10.

Raport końcowy z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Senat w dniu 7 września 2023 r. zapoznał się z Raportem końcowym z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

11.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie Raportu końcowego z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Senat w dniu 7 września 2023 r. podjął uchwałę w sprawie Raportu końcowego z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

12.

Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce

Senat w dniu 7 września 2023 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce

13.

Wybór Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce

Senat w dniu 7 września 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce.