O mnie

Kobieta pełna Energii

Ślązaczka, prawnik z wykształcenia . Praktycznie całe życie zawodowe związała z górnictwem, od ponad 20 lat zajmując stanowisko kierownika działu organizacyjno-prawnego . Wcześniej radna Rady Miasta Ruda Śląska, między innymi przewodnicząca Komisji Prawa i Samorządności.

Zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych od ponad 20 lat. Będąc w zarządach Stowarzyszeń, pracuje wolontarystycznie w Stowarzyszeniu Rudzkie Konto Pomocy i Hospicjum Domowym im. św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. W ramach działającego Biura Porad Obywatelskich udziela darmowych porad prawnych. Zaangażowana w pomoc na rzecz lokalnej społeczności, bierze udział w rozwiązywaniu sporów międzyludzkich.

W roku 2019  wybrana  Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu wyborczego nr 74, który obejmuje miasta Chorzów, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Świętochłowice oraz Siemianowice Śląskie.

Jest organizatorem turystyki PTTK, wieloletnim wychowawcą na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, w przeszłości również animator Ruchu Światło Życie.

Od lat angażuje się wolontarystycznie w organizacje programów i wyjazdów dla seniorów, realizując programy wsparcia również dla osób wykluczonych społecznie.

W grudniu 2022 roku otrzymała od Prezydenta Miasta Ruda Śląska Anioła Wolontariatu 2022 – „za udowodnienie, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.