Polityka Krajowa

#CiążaPlus

#Sejm uchwalił ustawę #ciążaPlus, wprowadzającą bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Posłowie zdecydowali, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r.
Po darmowych lekach dla seniorów +75, kolejny ważny i potrzebny program społeczny ułatwiający, najbardziej potrzebującym dostęp do leków.