Polityka Krajowa Polityka Lokalna

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego

SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ o projekcie uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego (druk nr 141) Marszałek Senatu w dniu 4 czerwca 2020 r. skierował do Komisji Ustawodawczej projekt uchwały w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. Komisja na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 r. rozpatrzyła w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu uchwały.

W nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku wybuchło II powstanie śląskie – pierwsze z powstań śląskich, które osiągnęło swe cele. Miało na celu zademonstrowanie siły żywiołu polskiego, było też odwetem na ataki niemieckiego terroru.

Pierwsze powstanie śląskie rozpoczęło się 17 sierpnia 1919 r. strajkiem generalnym; wybuchło spontanicznie, praktycznie bez przygotowania i po kilku dniach krwawych walk zostało stłumione przez oddziały niemieckiego Grenzschutzu.

Drugie powstanie śląskie było odpowiedzią polskich organizacji wojskowych i plebiscytowych na antypolskie działania niemieckie przed mającym tam się wkrótce odbyć plebiscytem (odbył się w marcu 1921 r.).