Życzenia | Święta Państwowe

Dzień czerwonego krzyża

8 maja obchodzony jest światowy dzień czerwonego krzyża.

Od kilkudziesięciu lat niosą pomoc ubogim, chorym, bezdomnym i bezrobotnym. Wolontariusze i pracownicy PCK obchodzą dzisiaj swoje święto – Międzynarodowy Dzień czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Z tej okazji życzę wszystkim wolontariuszom, działaczom oraz członkom PCK dużo radości i zadowolenia z niesienia pomocy osobom poszkodowanym przez los.