Posiedzenia Senatu

Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka

Rozpoczęło się posiedzenie plenarne 👈🏻
Z uwagą wysłychujemy Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka👶🏻👧🏻🧑🏼 za rok 2019 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
Po zapoznaniu się z informacją rzecznika praw dziecka zostaną przeprowadzone głosowania w sprawie ustaw rozpatrzonych pierwszego dnia 15. posiedzenia Senatu: tzw. tarczy antykryzysowej dla branży turystycznej oraz nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Do obu ustaw poprawki zgłosiły komisje senackie i senatorowie w toku debaty. Izba podejmie też decyzję w sprawie 2 projektów