COVID-19 Polityka Krajowa

Kancelaria Senatu zmieniła swój tryb pracy

W związku z zagrożeniem koronawirusem Kancelaria Senatu zmieniła swój tryb pracy i wprowadziła szereg rozwiązań, które mają zapobiec jego ewentualnemu pojawieniu się i rozprzestrzenieniu w budynkach parlamentu. Działania te służą zapewnieniu bezpieczeństwa senatorom, pracownikom Kancelarii Senatu oraz dziennikarzom i gościom.

Wszystkie biura Kancelarii Senatu pracują w taki sposób, by zapewnić ciągłość funkcjonowania urzędu oraz sprawną realizację zadań. Część pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie, część pełni dyżury w biurach zgodnie z harmonogramami, opracowanymi w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Kancelarii. Skrócone zostały godziny pracy sekretariatów Marszałka i Wicemarszałków Senatu – obecnie pracują one od 8.00 do 16.00. Zmieniony został system obiegu korespondencji.