Posiedzenia Komisji Posiedzenia Senatu

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – 30 Marca 2020

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatruje dziś:

ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem #COVID_19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw


📄: https://www.senat.gov.pl/…/…/pl/senatdruki/10769/druk/96.pdf

ustawę o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju
📄: https://www.senat.gov.pl/…/…/pl/senatdruki/10768/druk/95.pdf

https://www.facebook.com/SenatRP/videos/215144303091715/