Posiedzenia Komisji

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr  96, druki sejmowe nr 299 i 299-A ).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (druk senacki nr 96 A).
    Kasa Krajowa
    Krajowa Izba Radców Prawnych
  2. Rozpatrzenie ustawy  o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk senacki nr 95, druk sejmowy nr 302).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 95 A).