Posiedzenia Komisji

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – 11 Marzec

Po zakończeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 👨‍👩‍👧‍👧 rozpoczęło się posiedzenie #KomisjiBudżetu i #FinansówPublicznych🏦 oraz #KomisjiRodziny, #PolitykiSenioralnej i #Społecznej w którym uczestniczę.

Będziemy wraz z senatorami👩‍💼👨‍💼 wchodzącymi w skład Komisji rozpatrywać druk senacki oznaczony nr 67 obejmujący:
📑 ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej omawiano m.in. wpływ niedosłuchu👂 na życie człowieka.