Polityka Krajowa

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawczej

Uczestniczyłam dziś w posiedzeniu komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawczej.
Porządek :
📍Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Projekt ustawy wprowadza zmiany w regulacjach dotyczących działania rad pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. W tym celu zmniejsza liczbę podpisów wymaganych do zgłoszenia kandydatury, zniesienie wymogu zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie wyborów rady pracowników czy zmniejszenie frekwencji wymaganej dla stwierdzenia ważności wyborów.