Aktualności

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na XXV Konferencję Naukowo-Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych pt.”Gdzie miłość, tam jest życie”

🔶Dla mnie to początki całkowicie nowej – ważnej działalności, której poświęcę swoje siły.

🔶Zapraszam do współpracy i działania na rzecz słabych i potrzebujących❤️

GODNE ŻYCIE – GODNE UMIERANIE