Aktualności

Konferencja “Ślaski Ład”

W Katowicach odbyła się VII Konferencja Programowa “Śląski Ład”. Temat debaty to szkolnictwo zawodowe w dobie transformacji. Spotkanie przełożyło się również na konkretne działania – podpisano listy intencyjne o współpracy między Węglokoksem i Polską Grupą Górniczą, a Politechniką Śląską w Gliwicach i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

W konferencji uczestniczyli : Izabela Kloc – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Minister Marzena Machałek – Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, śląscy parlamentarzyści, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i szkół zawodowych.