Polityka Krajowa

Marek Pęk nowym Wicemarszałkiem Senatu – Gratulacje !

Senator Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości został powołany na nowego Wicemarszałka Senatu. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego Wicemarszałka Stanisława Karczewskiego, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji i zamierza wrócić do praktyki lekarskiej, pozostając jednocześnie senatorem.

Za kandydaturą Marka Pęka głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Marek Pęk jest senatorem od IX kadencji, pod koniec której pełnił już funkcję Wicemarszałka. Urodził się 8 sierpnia 1975 r. w Rzeszowie. Całe życie jest związany z Krakowem. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2006 r. – studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na tej samej uczelni. Był aktywnym członkiem i zawodnikiem AZS UJ w sekcji koszykówki. Po studiach pracował w zawodzie prawnika. Jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczącym Zarządu Powiatowego tej partii w Krakowie, członek Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Senator IX i X kadencji, wybierany w okręgu nr 31, obejmującym powiaty: krakowski, ziemski, olkuski i miechowski. W Senacie IX kadencji pełnił funkcję Sekretarza Senatu, zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i UE oraz Wicemarszałka Senatu. W Senacie X kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, jest członkiem Komisji Ustawodawczej i Wiceprzewodniczącym Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Marszałek Senatu prof. Tomasz po głosowaniu wręczył nowo powołanemu Wicemarszałkowi uchwałę o wyborze. Wicemarszałek Marek Pęk podziękował senatorom za wybór i zapewnił, że swoje obowiązki będzie wykonywał z maksymalnym zaangażowaniem, uczciwie i najlepiej jak potrafi.

Wcześniej Senat podjął uchwałę o odwołaniu Stanisława Karczewskiego z funkcji Wicemarszałka Senatu. Głosowało za nią 93 senatorów, 1 był przeciw a 2 wstrzymało się od głosu. Po przyjęciu uchwały Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki podziękował Stanisławowi Karczewskiemu za jego służbę w Senacie dla dobra Rzeczypospolitej. Senator Karczewski zapewnił, że będzie dalej służył Polsce.