Aktualności

Nowa inwestycja w Świętochłowicach

Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. #Przemysłowej do drogi wojewódzkiej #DW902 (DTŚ) – Miasto Świętochłowice

Sumaryczny koszt inwestycji to 10 973 583 zł (5 372 190 zł to finansowanie pochodzące z RFIL; 4 776 685 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z budżetu miasta wkład własny wraz kosztami projektu i nadzoru wynosi 824 708 zł). Realizacja zadania pozwoliła na udostępnienie zdegradowanych terenów postindustrialnych i przywrócenie ich pierwotnej funkcji jako terenów inwestycyjnych. Oddawane właśnie do użytku rozwiązanie drogowe wpłynie również na odciążenie ruchu drogowego w centrum miasta i ułatwienie dojazdu dla mieszkańców północnych dzielnic Świętochłowic (Lipiny, Chropaczów). Miasto zyskało tym samym nowy zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej.