Polityka Lokalna

Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa

Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa z siedzibą w Rudzie Śląskiej w Halemba – dzielnica miasta Ruda Śląska – to kolejna instytucja wsparta w ramach działań biura Senatorskiego Dorota Tobiszowska środkami dezynfekcji – [10 L] płynu dezynfekcyjnego. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie 😊 Dużo zdrowia dla wszystkich podopiecznych ‼️

ℹ️ Ośrodek stanowi zespół specjalistycznych placówek, których misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych, w szczególności zaś z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Obecnie w ramach Ośrodka działają następujące jednostki: dom pomocy społecznej (dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, 95 rezydentów), warsztat terapii zajęciowej (130 uczestników) i środowiskowy dom samopomocy (40 uczestników).
Fundacja KGHM Polska Miedź