Polityka Krajowa

Otwarciu nowego biura Pani Poseł Barbary Dziuk

Wczoraj miałam przyjemność uczestniczyć w otwarciu nowego biura pani Poseł Barbara Dziuk. Życzę Jej powodzenia w pracy na rzecz lokalnej społeczności i całego kraju🙂

Fot. Mirosław Szostak