COVID-19

Pakiet ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową

Pakiet ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową obejmuje:
📌 zwolnienie ze składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące:
– mikrofirmy, które zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób,
– samozatrudnionych z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie,
– spółdzielnie socjalne,
– osoby duchowne.
📌zwolnienie z połowy składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób;
📌świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł, przysługuje nie więcej niż 3-krotna wypłata świadczenia, dla:
– zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
– osób samozatrudnionych:
– dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1 300 zł,
– dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1 300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów;
📌dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach,
📌zasiłek dla rolników (i ich domowników) objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia,