Aktualności

Pielgrzymka Stanowa Kobiet i Dziewcząt do Piekar Śląskich

Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich 2021.-…”Szanujmy Górny Śląsk-naszą ojcowiznę, jak matkę”-“Jak ważne jest tradycyjne świętowanie niedzieli !!!”