Posiedzenia Komisji

Połączone Komisje

Połączone komisje Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrują „Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka”.