Aktualności

Polski Ład – Mysłowice

W dniu dzisiejszym w Mysłowicach brałam udział w debacie dot.czystej energii, rozwoju fotowoltaiki i czystego powietrza.Dla mnie-członka senackiej Komisji Gospodarki-spotkanie wyjątkowo ważne.”Przekształcenia muszą mieć wsparcie Państwa, wtedy możemy mówić o sprawiedliwej transformacji”. To ważne słowa, które padły dziś z ust ekspertów biorących udział w dyskusji-szczególnie w kontekście Górnego Śląska!!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fklimat%2Fwiceminister-zyska-o-polskim-ladzie-na-slasku&h=AT0zUDmhARABMUa17LILBfWsdxXuepx-ODz14WEcxVsU6g0FncHHY9A70DddOa8_2rMGlfRT5TSr-s614td07o7xEhLmx62Z-wLVd1mb6VxdgqhuSUeRdFD7fHOFqwHmGBIe&s=1