Posiedzenia Komisji

Posiedzenia dwóch Komisji

ℹ️ℹ️ℹ️ W dniu dzisiejszym odbywają się posiedzenia dwóch Komisji do których należę. Uczestniczę w nich w formie zdalnej.

📌 Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
– Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
📌 Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
– Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw