Posiedzenia Komisji

Praca w Komisjach – 15. posiedzenie Senatu

Od rana w dniu dzisiejszym rozpoczynam pracę w Komisjach.
📍 Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
📍 Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Przedmiot obrad:
– Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
– Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
– Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 160).