Polityka Krajowa Posiedzenia Komisji

Prace w komisjach senackich – PKN Orlen Lotos S.A. FUZJA

Rząd podejmując finalną decyzję w sprawie fuzji spółek Skarbu Państwa PKN Orlen S.A. i Grupy Lotos S.A. uczyni to z pełnym przekonaniem, że jest ona dobra dla kraju. Jeśli nie będzie tej pewności nie będzie ona podjęta – zapewnił 24 lipca 2020 r. wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas senatorów podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Informacja rządu o fuzji tych spółek została przedstawiona na wniosek senatora Adama Szejnfelda i senatorów Koalicji Obywatelskiej.

Wiceminister Gryglas  powiedział, że  Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi analizy, których celem jest wzmocnienie pozycji Skarbu Państwa po połączeniu Orlenu i Lotosu nad aktywami. Zastrzegł, że utrzymanie kontroli Skarbu Państwa  jest warunkiem koniecznym, by mówić o transakcji.

Według ministerstwa aktywów celem fuzji jest rozwój firmy poprzez zwiększenie zdolności zakupowych, inwestycyjnych, możliwość negocjacji cen, możliwość ekspansji na inne rynki. Jego zdaniem szanse rozwoju i ekspansji na rynku europejskim mają tylko duże podmioty. Podkreślił, ze przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen zwiększy konkurencyjność całej gospodarki i wpłynie na rozwój i dobro kraju,

Wiceminister Gryglas przekonywał, że tylko największe koncerny mogą realizować wielkie i zarazem kosztowne projekty rozwojowe, jak np. związane z transformacją energetyczną. „Taka fuzja ma sens, taka fuzja jest uzasadniona i taką fuzję chcemy z przekonaniem wspierać” – powiedział.

Wskazywał m.in., że dzięki połączeniu PKN Orlen i Grupy Lotos, i następnie z PGNiG, przychody osiągną tam blisko 200 mld zł rocznie, a dla porównania przychody hiszpańskiego Repsolu, firmy multienergetycznej, wynoszą dzisiaj 290 mld zł. Dodał, iż po połączeniu „nasz champion” będzie dwukrotnie większy od austriackiego OMV. „Właśnie o to chodzi, żeby polskie firmy nie były bez szans w rywalizacji europejskiej, światowej” – podkreślił.

Senatorowie mieli szereg pytań i wątpliwości. Senator Adam Szejnfeld pytał o prawdziwy cel tego przejęcia. Wyrażał wątpliwość, czy rzeczywiście powstanie silna grupa o znaczeniu międzynarodowym, kiedy 50 proc. aktywów Lotosu ma przejść w obce ręce. Senator pytał o to, jakie firmy prowadzą analizę sensowności tego przedsięwzięcia. Podkreślił, że Komisja Europejska postawiła bardzo trudne warunki tej fuzji i w związku z tym wyraził nadzieję, że  fuzja nie zostanie podjęta.

Minister Gryglas odpowiadał, że nie ma groźby utraty rafinerii gdańskiej, gdyż zgodnie z warunkiem KE ma zostać odsprzedane 30 proc. akcji i nie ma w związku z tym ryzyka utraty kontroli nad rafinerią.  Zaznaczył,  że KE nie narzuci nabywcy tych akcji, bo strona polska będzie musiała ich zaakceptować. Zapewnił, że grupa Lotos pozostanie operatorem rafinerii. Minister podkreślił, że prawdziwym celem fuzji jest rozwój firmy.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz  ocenił m.in., że po spełnieniu warunków KE „Lotos, w tym kształcie, zostaje nie tyle zdecentralizowany, tylko przestaje istnieć”. Według niego, projekt polegał będzie na przejęciu przez PKN Orlen „resztówki Lotosu”.

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej wyrazili niezadowolenie, że na posiedzenie komisji nie przybył minister aktywów państwowych Jacek Sasin ani prezesi PKN Orlen i Grupy Lotos.

14 lipca PKN Orlen otrzymał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przez Orlen -m.in. ze sprzedaży 30 proc. udziałów gdańskiej rafinerii i 80 proc. stacji jej sieci.